Specjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg handlowych spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych.

Pełna księgowość - księgi rachunkowe

 • prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

 • tworzymy zakładowy plan kont

 • opisujemy politykę rachunkowości

 • sporządzamy deklarację CIT oraz VAT

 • prowadzimy wszelkie niezbędne ewidencję (środki trwałe, wyposażenie)

 • sporządzamy roczne rozliczenia oraz sprawozdania finansowe

Uproszczona księgowość – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa

 • prowadzimy ewidencję przychodów

 • sporządzamy deklarację PIT oraz VAT

 • sporządzamy rozliczenia roczne

 • prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia

 • sporządzimy roczne rozliczenia

Na bieżąco monitorujemy i przekazujemy informację opisujące stan Państwa zobowiązań podatkowych. Na Państwa życzenie sporządzamy zestawienia opisujące kondycję przedsiębiorstwa. Ustalimy indywidualny tok współpracy dopasowany do indywidualnych potrzeb.
Każdy z naszych klientów sam wybiera formę w jakiej będziemy przekazywać powyższe informację.