Zajmujemy się przygotowywaniem oraz prowadzeniem dokumentacji kadrowo płacowej oraz wszelkimi zagadnieniami związanym z zatrudnianiem pracowników. Pomożemy również przy zatrudnieniu obcokrajowców i dopełnimy za Państwa wszelkich formalności.

W ramach obsługi kadrowej:

 • sporządzamy umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło)

 • prowadzimy kompleksową dokumentację niezbędną przed zatrudnieniem pracownika, w trakcie trwania stosunku pracy oraz po jego ustaniu, między innymi prowadzenie akt osobowych,
  wyliczanie urlopu, wystawianie świadectw pracy itd.

 • pomagamy przy zatrudnianiu obcokrajowców, tworzymy dokumentację, dopełniamy wszelkich obowiązków w urzędach

 • ponadto omówimy aspekty prawne wiążące się z poszczególnymi umowami

Obsługa płacowa obejmuję:

 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS pracowników
  oraz właścicieli firm

 • naliczanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych

 • rozliczanie należnych wynagrodzeń na podstawie dokumentacji wewnętrznej Państwa firmy

 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń na potrzeby podatku dochodowego

 • tworzenie oraz przekazywanie do odpowiednich organów deklaracji rocznych (PIT 4R, PIT 11)

 

or Map